“Προκατασκευασμένα σπίτια, παραθαλλάσιες & εξοχικές κατοικίες

ΠΡΟΚΑΤ. ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Η ενδεικτική τιμή είτε μονοκατοικίας είτε δυορόφου-τρειορόφου κατοικίας, ξενοδοχείου κ.α ξεκινάει από 550 € / τετραγ. μέτρο (χωρίς άδεια και ΙΚΑ) και 750€(με άδεια και ΙΚΑ) έτοιμο και με το κλειδί στο χέρι”

ΕΣΠΑ